Miljöpolicy


Wallins murteknik skall bidra till att uppnå en hållbar utveckling genom att:

  1. Miljöanpassa produktion genom medvetna val av material och arbetsprocesser.

  2. Främja källsortering och återvinna byggmaterial samt kordinera transporter för ett mer ekonomiskt och miljöfrämjande handlande.

  3. Efterstäva och tillämpa förbättringar genom utbildningar, metoder som är tillgagn för miljöområdet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ligger på varje medarbetare att, inte bara att följa regler och instruktioner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och hot mot miljön.


Wallins Murteknik AB
Knopvägen 1
865 33 Alnö
Mobil: 070-2522802