Kvalitetspolicy


Wallins murteknik AB ska ge varje kund ett färdigt resultat på avtalad tid och i kvalitet av vårt yrkeskunnande sedan starten 1987.

Kvalitetsmål:
  • När Ni anlitar Wallins murteknik får ni expertis före - under och efter avlämnat projekt.
  • Kundtrygghet genom vårt yrkeskunnande och våra samarbetspartner samt val av leverantörer.
  • Vi ansvarar för ta hand om såväl meningsskiljaktigheter som fel och brister på ett snabbt och effektivt sätt.

Detta uppnår vi genom:
  • Rätt kompetens på rätt uppdrag
  • Aktivt använda material leverantörens kunskap och föreskrifter.
  • Använda kvalitetsplanering tillsammans med annan traditionell planering för att skapa engagemang och samverkan för arbetsplatserna.
  • Öka kunskaper och yrkeskunnande genom erfarenhetsåterföring och utbildning.

Handlingsplan:
  • Utbildning och yrkeskompetens genom praktiska genomgångar i projekt och externa kurser som genomförs under året.
  • Revision och kvalitetsförbättrandeåtgärder med genomgång av verksamheten minst en gång per år.


Wallins Murteknik AB
Knopvägen 1
865 33 Alnö
Mobil: 070-2522802