Vår mångåriga erfarenhet och kunskap har gett oss stort anseende bland såväl privatpersoner som kommersiella fastighetsägare. Våra specialiteter är inte bara putsade ytor, nyputs och murning utan även kakel, klinker, plattsättning, fasader, skorstenar med mera.Vi har även en byggverksamhet som utför små som stora projekt.

se våra tjänster

 

Genuint hantverk

Wallins Murteknik huvudsakliga verksamhet består av renovering och restaurering av alla typer av putsade ytor och murning.

 

Wallins Murteknik AB är ett byggföretag i Sundsvallsområdet, som har varit verksamt i över 25 år. Vi utför stora som små arbeten främst inom området renovering och restaurering av putsade ytor, nyputs och murning. Företaget har F-skattsedel och ansvarsförsäkring. Wallins Murteknik ger bostadsrättsföreningar, företag och ditt hus expertis av hög kvalité till förmånliga priser och inom ett brett område.

 

Vi vill minimera risker och skador som utslitningar och utbrändhet samt verka för en hög trivsel och gemenskap i arbetet. Förbättrande åtgärder och utveckling av arbetsmiljön utgör en naturlig del i vår verksamhet där resultatet är en sund tillvaro i arbete med harmonisk, trygg och engagerad frisk personal.

Våra tjänster

Bild

Fasadrenovering

En fasadrenovering kan omfatta allt från rengöring, lagning av skadad puts till att vi knackar ner all puts ända in till stommen och därefter putsar om fasaden.

Bild

Murning

Vi arbetar med alla typer av murningsarbeten, från avancerad fasad- och utsmyckningsmurning till murning av enbostadshus, skorstenar och öppna spisar.

Bild

Kakel & Klinker

 

Vi är medlemmar i BKR och har den kunskapen för att kunna leverera ett kvalitativt och genuint hantverk. Vi utför plattsättningsarbeten såväl inomhus som utomhus.

Bild

Övriga tjänster

Wallins murteknik utför balkongrenoveringar, plattsättning, mindre gjutningar, fasader, skorstensrenoveringar och många andra tjänster.

Avtalskunder

Våra avtalskunder, tex Castor, HSB, Sundfrakt m.m

 

Bild

Bygg

Vi utför alla uppdrag, stora som små

 

Vi står för kvalitet

Wallins murteknik AB ska ge varje kund ett färdigt resultat på avtalad tid och i kvalitet av vårt yrkeskunnande sedan starten 1987. När ni anlitar Wallins murteknik får ni expertis före - under och efter avlämnat projekt, kundtrygghet genom vårt yrkeskunnande och våra samarbetspartner samt val av leverantörer. Vi ansvarar för ta hand om såväl meningsskiljaktigheter som fel och brister på ett snabbt och effektivt sätt.

 

Detta uppnår vi genom att alltid ha rätt kompetens på rätt uppdrag, aktivt använda material leverantörens kunskap och föreskrifter. Använda kvalitetsplanering tillsammans med annan traditionell planering för att skapa engagemang och samverkan för arbetsplatserna samt öka kunskaper och yrkeskunnande genom erfarenhetsåterföring och utbildning.

 

Vi ger utbildning och yrkeskompetens genom praktiska genomgångar i projekt och externa kurser som genomförs under året. Revision och kvalitetsförbättrandeåtgärder med genomgång av verksamheten minst en gång per år.

Referenser

Fasadrenovering

Murning

Kakel & Klinker

Kontakta oss

 

Ortviksvägen 35, 856 33 Sundvsall

 

Kenth Wallin - Ägare

070 252 28 02

kenth@wallinsmurteknik.com

 

Mur och Puts
Pontus Olofsson - Arbetsledare

076-1455271

© 2024 Wallins Murteknik AB
Information om cookies

Medlemmar i Byggföretagen